Odszkodowania

Nasza kancelaria od wielu lat specjalizuje się w dochodzeniem roszczeń finansowych od firm, instytucji oraz innych podmiotów, dzięki czemu mogą państwo liczyć na uzyskanie odszkodowania w pełni zadowalającej wysokości.

Decydując się na skorzystanie z naszych usług nie musisz obawiać się ukrytych opłat, ponieważ:

  • Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.

  • Rozliczamy się na zasadzie prowizji od uzyskanej kwoty.

Adult upset driver man in front of automobile crash car collision accident in city road

Dochodzimy roszczeń powstałych wskutek takich zdarzeń jak:

ok Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

ok Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z OC pojazdu.

ok Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy.

ok Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (lekarski), w tym zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie.

ok Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy.

ok Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym.

ok Odszkodowanie za pożar, powódź i inne szkody na mieniu.

ok Odszkodowania w transporcie, z OC przewoźnika, z ubezpieczenia cargo.

ok Kapitalizacja renty.

ok Odszkodowania od Skarbu Państwa (niesłuszne wyroki, aresztowania, działania komornika itp.) Osoba, która wskutek niezgodnego z prawem orzeczenia sądu poniosła szkodę, może dochodzić rekompensaty od Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy uznał, że warunkiem koniecznym do występowania z takimi żądaniami jest istnienie rzeczywistego i adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego między błędnym orzeczeniem sądu a szkodą poniesioną przez skarżącego,

Nasza oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:

  • ocenę rozmiaru szkody,

  • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,

  • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,

  • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,

  • reprezentację na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach o odszkodowania wynikające z czynów niedozwolonych, w szczególności związanych z niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej, przejawiającym się m.in. wydaniem bezprawnych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych. W tym obszarze działalności Kancelarii mieszczą się również powództwa o naprawienie szkód powstałych w wyniku działalności komorników, czy też niesłuszne wyroki, aresztowania inne roszczenia. Kancelaria zapewnia także pełnię ochrony prawnej w wypadku naruszenia dóbr osobistych Klientów.

Aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z naszych usług, wybierz preferowaną formę kontaktu

Prześlij do nas szczegóły swojej sprawy przy użyciu formularza.

Wstępne rozpoznanie sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Porozmawiaj ze specjalistą twarzą w twarz bez wychodzenia z domu.

Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem komunikatora skype.

Facebook