Windykacja

pro_004c

Skutecznie odzyskamy Twoje należności od firm i osób prywatnych

Windykacja polubowna to usługa, w ramach której dochodzimy w imieniu naszych klientów zapłaty należności w drodze rozmów i negocjacji z dłużnikiem. Windykacja polubowna pozwala na szybkie zakończenie sprawy. Jeśli dłużnik w ramach windykacji polubownej nie podejmuje współpracy, wszczynamy kolejne etapy postępowań windykacyjnych.

Celem postępowania przesądowego jest wyegzekwowanie należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie zbieramy wszelkie możliwe informacje na temat dłużnika. Ustalamy jego stan posiadania, źródła dochodów. Dzięki temu możemy ustalić prognozę wyegzekwowania należności na polubownym etapie postępowania.

Postępowanie sądowe wszczynamy w razie nieskuteczności windykacji polubownej. Celem tego postępowania jest uzyskanie pełnomocnego tytułu wykonawczego pozwalającego, zabezpieczyć majątek dłużnika celem wyegzekwowania należności finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z naszych usług, wybierz preferowaną formę kontaktu

Prześlij do nas szczegóły swojej sprawy przy użyciu formularza.

Wstępne rozpoznanie sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Porozmawiaj ze specjalistą twarzą w twarz bez wychodzenia z domu.

Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem komunikatora skype.

Facebook