Współpraca

wspolpraca

Dołącz do naszego zespołu!

Kogo poszukujemy?

  • byłych agentów firm odszkodowawczych, którzy poszukują możliwości dalszego rozwoju w branży odszkodowawczej – zwiększenia zarobków i wiedzy

  • osób posiadających kompetencje w sprzedaży bezpośredniej i MLM

  • osób, które pracowały na rzecz ubezpieczycieli – w sprzedaży ubezpieczeń lub likwidacji szkód

  • brokerów, agentów i multiagentów ubezpieczeniowych, którzy chcą zwiększyć zakres oferowanych usług

  • osób prowadzących własną firmę

  • osób pracujących na etacie lub są bezrobotne

  • osób posiadających szerokie kontakty

  • osób empatycznych, otwartych o wysokiej kulturze osobistej

  • Kancelaria podejmie współpracę z lekarzami o specjalizacji, w tym między innymi: Ortopedia, Neurologia, Chirurgia, Psychiatria, w tym z biegłymi sądowymi, a także specjalistami w dziedzinie rehabilitacji i psychologii (również psychologii klinicznej) do współpracy w procesie leczenia osób poszkodowanych.

  • lekarzy ortopedów, chirurgów, neurologów, traumatologów – w celu badania Poszkodowanych, ustalania wysokości uszczerbku na zdrowiu i wydawania opinii,

  • rzeczoznawców samochodowych, majątkowych, rolnych – w celu szacowania zakresu i wysokości szkody,

  • likwidatorów szkód – w celu likwidacji drobnych szkód z ubezpieczeń mienia (operaty szkodowe po zalaniach, pożarach i innych zdarzeniach losowych, kosztorysy prac naprawczych).

Jesteś prawnikiem? Zarejestruj się w naszym serwisie!

DEPARTAMENT MARKETINGU
I WSPÓŁPRACY:
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY: 

Tel./fax: 601-311-294
Infolinia: 222 99 44 54/ 222 99 44 94 / 792-333-199
e-mail: kontakt@grupamedialna.com.pl

Facebook